Yeni Üyeliklere İlk Alışverişte %5 İNDİRİM! 400 TL Üzeri Alışverişlerinizde KARGO BEDAVA! Kredi Kartı Veya Nakit İle KAPIDA ÖDEME Seçeneği!

Güvenli E-ticaret

Ek -1 Güvenli E-ticaret

1. "Satıcı" "Hobium" üzerinden ürünüyle ilgili satış şartlarını belirleyerek ve Butikler Hizmeti'den yararlanmak istediğini belirterek sistem üzerinden ilan verir.

2. "Satıcı" ancak "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden ilanlarının "Güvenli Elektronik Ticaret" kategorisinde görüntülenmesini seçtiği koşulda "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetinden yararlanır. "Güvenli Elektronik Ticaret hizmeti"nden yararlanmak suretiyle oluşturulan ilanlarda satıcının kişisel ve iletişim bilgileri yer almayacaktır.

3. "Alıcı"lar yalnızca Hobium portalının "Güvenli Elektronik Ticaret" kategorisi altında görüntülenen ilanlar üzerinden yapacakları alışverişlerde işbu dokümanda ve "Hobium Üyelik Sözleşmesi"nde "Alıcı" sıfatıyla tanımlanan hak ve yetkilere sahip olurlar. "Güvenli Elektronik Ticaret" kategorisi altında görüntülenmeyen ilanlara ilişkin yapılacak alış verişler tamamen alışverişin tarafları arasında yürütülen ve "Hobium"in hiçbir şekilde müdahil olmadığı alışverişlerdir. Bu nedenle işbu dokümanda, Portal’ın ilgili bölümlerinde ve Hobium Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan "Alıcı" sıfatıyla "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanarak alışveriş yapabilmeniz için alışveriş yapacağınız ilanın "Güvenli Elektronik Ticaret" ilanı şeklinde görüntülendiğinden, ödemeyi kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla " Hobium"a ait "Güvenli Hesaba" gönderdiğinizden emin olun. Hobium "Güvenli Hesabına" kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla ödeme gönderilebilmektedir. Kredi kartıyla yapılan ödeme alt yapısında 3D-Secure Sistemi kullanılmaktadır. 3D Secure Sistemi hakkında bilgi almak için Bkz. http://www.bkm.com.tr/guvenli-sanal-alisveris.aspx Sistem üzerinden ödeme yapılacak kredi kartı "Alıcı"ya ait olmak zorundadır. "Alıcı"ya ait olmayan kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüm sorumluluk "Alıcı"ya aittir.

4. "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmeti kapsamında ürün ve hizmetin satış fiyatı "Satıcı"nın talebine göre tespit edilir. Bu yöntem, ürünün kesin satış fiyatının satıcı tarafından belirlenmesidir. Bu yöntemde görüntülenen ilanlarda ürünün kesin satış fiyatı belirtilmekte, bu fiyatı ve "Satıcı"nın ilanında belirttiği diğer koşulları kabul eden "Alıcı" doğrudan sistem üzerinden onayını vererek ödeme yapmaya yöneltilmektedir.

5. "Satıcı" satışa arz ettiği urun veya hizmetin satış fiyatını kesin olarak belirlemişse; "Alici" "Satıcı"nın ilanında belirlediği satış şartları üzerinden ürün veya hizmeti satın alma talebini “Hobium" internet portalı üzerinden yaptığı andan itibaren taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu an itibariyle taraflar arasında kurulan sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Satıcı" ilanında belirttiği özelliklere sahip ürünü işbu dokümanda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde "Alıcı"ya ulaştırmak, "Alıcı" da işbu dokümanda açıklanan koşullar çerçevesinde ürünü teslim almak ve ilgili ürünün bedelini ödemekle mükellef olacaktır.

6.Butiklerden alınmak istenen ürünler, satın alma aşamasında sepete atıldığında rezerve edilmemektedir. Sadece satın alma işlemi gerçekleştiğinde ürün stok kontrolü yapılmaktadır. Stokta ürün varsa satın alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Stokta olmayan bir ürün sepetten alınmaya çalışıldığında, "Stokta Bulunamadı" hatası verilmekte ve satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, sepete eklenen ürünlerin stoğu bitebilir ve satın alınamayabilir. Hobium.com, sepete atılan ürünlerin stoklarının rezerve edilmesi için herhangi aksiyon almamakta ve garanti vermemektedir.

7. Teklifi kabul edilen "Satıcı"nın ilgili ilanı teklifin kabul tarihinde; kesin satış bedeli üzerinden yapılan satınalmalara ilişkin ilanda ödemenin yapıldığı ve Hobium tarafından onaylandığı andan itibaren "Portal"dan kaldırılır.

8. Teklif verilerek yapılan satın almalarda ödemenin işbu dokümanda belirtilen süre içinde yapılmaması veya kesin satış bedeli üzerinden yapılan ödemelerde ödemenin Hobium tarafından onaylanmaması durumunda; "Alıcı" ve "Satıcı" arasında akdedilen sözleşme tarafların birbirlerine herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek kalmadan kendiliğinden fesh olunacaktır. Bu durumda ilgili ilan, eğer ilanla ilgili doping alınmış ise Hobium Portalından tekrar görüntülenmeye devam edecektir.

9. Taraflar arasında işbu dokümanda açıklanan biçimde "Teklif Verme" usulü ile sözleşmenin kurulması durumunda; Alıcı sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde ürün veya hizmet bedelini " Hobium Güvenli Hesabı"na transfer eder. "Hobium" ödemeyi onaylar; "Satıcı"ya ödeme onay elektronik postası gönderir ve Alıcı’nın belirttiği kargo adresine ürünü göndermesini belirtir.

10. "Satıcı" sözleşmenin kurulmasından sonra ilanda belirttiği süre içinde ürünü Alıcı’ya ulaştırmak zorundadır. Satıcı hiçbir koşulda bu süreyi 15 (onbeş) günden fazla belirleyemez…"Satıcı" Kargoya teslim ettiği ürünle ilgili gönderi bilgilerini "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden sistem içerisine yükler.

11. "Alıcı" ürünü kargo bilgilerini "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden takip ederek kendisine teslim edileceği zamanı öğrenir. Ürünün "Alıcı"ya, "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre içinde ulaşması gerekmektedir. "Alıcı"ya, "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre içinde "Alıcı"ya ulaşmayan gönderi ile ilgili "Alıcı"nın kargo şirketi ve "Satıcı" ile görüşerek sorunu çözmesi önerilir. "Alıcı bu süreçten bir sonuç alamaması durumunda "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden "Satıcı"nın ilanda belirttiği sürenin bitiminden başlayarak 2 (iki) iş günü içerisinde Hobium’a ürün ücretinin kendi hesabına iade edilmesi talebinde bulunur. Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden veya herhangi başka sebepten dolayı "Satıcı"nın ilanda belirttiği sürenin sonunda ürünün "Alıcı"nın eline geçmemesi durumunda ürünün tesliminin gecikerek gerçekleşeceği bilgisini alan "Alıcı" "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden ‘Güvenli Hesap"ta tutulan ürün bedelinin kendisine iade edilmeyip ürünün eline ulaşacağı tarihe kadar bekletilmesini talep edebilir. Bu durumda Güvenli Hesap"ta tutulan ürün bedeli kargo "Alıcı" tarafından teslim alınıp işbu belgede açıklanan kontroller gerçekleştirilip "Alıcı" tarafından ürünün kabul edildiğine dair bilgi geçilene kadar bekletilir.

12. "Alıcı" ürünün "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre içerisinde veya yukarıdaki maddede belirtilen duruma uygun olarak gecikerek kendisine teslim edilmesi halinde ürünü kargo teslim görevlisinin yanında açar ve o anda fark edilebilecek hasar ya da eksiklikleri kargo teslim görevlisine tutanak tutturarak kaydettirir. "Alıcı" durumu "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden de "Satıcı"ya ve "Hobium"e bildirir. Böyle bir durumda "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya kargo ile geri gönderir. "Alıcı" kargo görevlisine tutturduğu tutanağın bir örneğini de geri gönderdiği ürüne ekler.

13. Teslim sırasında ‘Alıcı" bir eksiklik ya da hasar fark etmezse ürünün mutabık kalınan niteliklere ve şartlara uygunluğunu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 2 (iki) işgünü içinde inceleyip ürünü kabul edip etmediğini ‘Hobium’a "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden bildirir. "Alıcı" ürünü kabul ediyorsa "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden " Hobium"a bildirimde bulunur. "Alıcı"nın bu süre içinde herhangi bir bildirimde bulunmaması durumunda bu sürenin sonundan başlamak üzere 3 (üç) işgünü içerisinde "Güvenli Hesap"taki ürün bedeli "Satıcı"ya transfer edilir. "Alıcı"nın ilgili sürede bildirimde bulunmaması ilgili ürün ve hizmeti eksiksiz olarak teslim aldığı ve ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi için onay verdiği anlamına gelmektedir.

14. "Alıcı"nın ürün bedelinin "Satıcı"ya transferi için bildirimde bulunmasından itibaren 3 (üç) is günü içinde "Hobium" tarafından "Güvenli Hesap"daki ürün bedeli "Satıcı"nın hesabına transfer edilir.

15. "Alıcı" kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde derhal ürünü "Satıcı"ya iade eder ve ürün bedelinin kendi hesabına iadesi için derhal " Hobium SözleşmelerUyelik Hesabi" uzerinden "Hobium"a bildirimde bulunur.

16. Ürünü iade alan "Satıcı"nin iade aldığını "Hobium Üyelik Hesabı" üzerinden "Hobium"a bildirmesinden sonra; " Hobium" tarafından gerekli kontroller yapılıp ürün bedeli 3 (üç) iş günü içerisinde "Alıcı"ya iade edilir.

17. "Alıcı" ve "Satıcı" arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında "Hobium", taraflar bir mutabakata varana kadar ürün bedelini "Güvenli Hesap"ta bloke etme hakkına sahiptir. Ancak bu durum kesinlikle "Hobium"in taraflar arasında bir uzlaşma sağlayacağı, böyle bir yetkisi ve sorumluluğu olduğu, taraflar ile arasında vekâlet, temsilcilik veya benzeri bir hukuki ilişki içinde olduğu şeklinde yorumlanamaz.

18. "Hobium", güvenli elektronik ticaret hizmetine ilişkin portal dahilinde çeşitli açıklamalarda bulnabilir. "Alıcı" ve "Satıcı" bu açıklamalara uygun olarak işlemlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.